Skip links

Vrijmetselaarsloge

Le Profond Silence

Vrijmetselarij in Kampen

Inspiratie en Broederschap

De vrijmetselaarsloge in Kampen is een plek voor mannen met verschillende achtergronden en levensbeschouwing waar zij iets ervaren van het mysterie van het leven. Zo werken ze aan zichzelf in het samenzijn van vrije mensen met het oog gericht op de samenleving.

Wat is Vrijmetselarij?

Aan jezelf werken
De vrijmetselarij is een manier van werken die de individu helpt om zijn weg in het leven te vinden. Door te leren luisteren en het uitstellen van het oordeel komen er nieuwe inzichten die authenticiteit en eerlijkheid tonen.

Zo is de vrijmetselarij een stroming die streeft naar verdieping van inzicht. Ze gaat daarbij uit van het bestaan van een geestelijke werkelijkheid achter het waarneembare die het individu te boven en te buiten gaat.

250 jaar

EEUWEN
GESCHIEDENIS

Sinds het ontstaan in 1770 is de loge sterk veranderd. Ze heeft actief bijgedragen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Ook in deze tijd staat zij volop in de ontwikkeling van de huidige mens en zijn samenleven. De constante hierin zijn de vrijmetselaars rituelen en mores.

Sinds

1770

Onze geschiedenis gaat eeuwen terug…

Lees meer
Iedereen heeft zijn eigen verhaal en weg naar een toekomst. De mens die op zoek is naar een groter narratief en bereid is aan zichzelf te werken vindt in de loge een klankbord.
De leeftijd van de leden is tussen de 28 en 85 en komen uit Kampen en omgeving en Flevoland. Om lid te worden moet je een vrij man van minstens 18 jaar oud zijn.

Wie zijn er lid?

Een bonte verzameling

Waarden

zelfkennis &
verdieping

Opzoek naar jezelf in een dynamische omgeving en je eigen verhaal op de reis die het leven heet. Dit in een groep waarbij degene die naast je zit, even uniek is als jij.

tolerantie &
mens-zijn

Geholpen door rituelen en comparities leer je jezelf en de ander zien als een volwaardig mens. Wij (h)erkennen elkaar daarin als de zoekende mens.

verschillen
overbruggen

Verschillende levensovertuigingen, wereldbeelden, mensbeelden en godsbeelden mogen bestaan en gaan met elkaar in dialoog.

Aanmeldprocedure

Aankloppen
1

Aankloppen

Je neemt zelf contact op met iemand die vrijmetselaar is, of met de secretaris of voorlichter van de loge.

Kennismaken
2

Kennismaken

Meerdere gesprekken volgen waarbij we verkennen of we bij elkaar passen.

Officiële aanmelding
3

Officiële aanmelding

We melden bij de Orde dat je lid wil worden en dat wij je graag aannemen.

Warm welkom
4

Warm welkom

Na het proces van onderzoek laten we je weten of je inwijding doorgaat. Vanaf die avond ben je lid van de loge en de Orde.

De rituele werkwijze helpt ons in het proces van zelfkennis en verdieping in de stilte en gedragenheid die verleden, heden en toekomst met elkaar verbindt. De inwijdingen laten je reflecteren op de weg die je afgelegd hebt en wat er voor je ligt.
Een comparitie is een gespreksvorm waarbij opvattingen naast elkaar gelegd worden. Een spreker houdt een voordracht (zogenaamd bouwstuk) waar eenieder zijn eigen opvatting naast mag leggen. Het compareren heeft een persoonlijk karakter en brengt inzichten aan de oppervlakte waar eigen kennen, doen en geloven respectvol naast die van de ander staat. Zo wordt de diversiteit, verscheidenheid en uniciteit van eenieder gewaarborgd.

Hoe we werken

De dualiteit van eenheid en verscheidenheid
Geen evenementen gevonden!