Skip links

DE STILTE DOORBROKEN

Ruim 500 pagina’s over de geschiedenis van de Loge en de Vrijmetselarij in Nederland.

18e tot 20e eeuw

Een overzicht van de geschiedenis van de vrijmetselarij in de lage landen en de loge in Kampen.

1940 to 2000

Over de maatregelen van de Duitsers tegen vrijmetselaren, de naweeën van de oorlog en het meer naar buiten treden in de jaren ’70, ’80 en ’90

2000 tot 2020

Een blik op de maatschappelijke achtergronden en Verlichting als medicijn tegen vooroordeel.

Broeders (en partners) aan het woord

Broeders en hun partners aan het woord over de loge in de huidige tijd. Wat het voor hen betekent en hoe men de toekomst ziet.

Het Boek

Geschiedenis van de vrijmetselarij vanuit het perspectief van de loge Le Profond Silence in Kampen (1770-2020).
Het is dit jaar (2020) 250 jaar geleden dat de loge Le Profond Silence (De diepe stilte) onder de grootst mogelijke geheimhouding in 1770 in Kampen door Jacob Uitenhage de Mist werd gesticht. De loge is daarmee de oudste werkende vereniging van Kampen en wellicht van Overijssel. Zij valt onder de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. In de 18de eeuw en de eerste helft van de 19de eeuw was de loge naar binnen gericht. Dat hield in dat de loge in het verborgene bijeenkwam en geen ruchtbaarheid gaf aan haar bestaan.
In de tweede helft van de 19de eeuw veranderde deze houding. Le Profond Silence trad naar buiten met werken van liefdadigheid en door deelname van broeders aan de gemeentepolitiek. In de toen liberale stad Kampen maakten – verhoudingsgewijs – veel maçons deel uit van de Kamper raad en het college van B&W. Er was zelfs een periode dat alle wethouders vrijmetselaren waren, burgemeester Stephen de la Sablonière incluis. Deze was tevens jarenlang voorzittend meester van de Kamper loge.
Na het dieptepunt in de jaren 1940-1945, waarin de vrijmetselarij was verboden, richtte de loge zich weer op onder de bezielende leiding van voorzittend meester André Jäger. Le Profond Silence kwam opnieuw tot bloei onder toenmalig voorzittend meester Wilko van Koldam. Hij deed in 1970 de vensters weer open door het houden van tentoonstellingen, open dagen en contacten met de pers aangaande de beweegredenen van de Orde in het algemeen en de Kamper loge in het bijzonder. En dat is zo gebleven, getuige dit boek, dat zowel bedoeld is voor vrijmetselaren als niet-vrijmetselaren.

€34,50 | 600 pagina’s | Hardcover | ISBN: 9789090323022

Bestel het boek