Skip links

Wat is vrijmetselarij voor Arjan?

Dit jaar is het alweer 10 jaar geleden dat ik lid ben geworden van de vrijmetselaarsloge in Kampen. Al vaker wilde ik eens kennismaken maar het kwam er maar niet van. Op internet en in boeken had ik al wat gelezen maar toen ik naar een open avond was geweest was ik “om” en ben ik lid geworden. 

Wat ik zocht was een groep mensen die bewust in het leven staan en aan zichzelf willen werken maar, aan de andere kant, ook weer geen kopieën van elkaar zijn en met respect in verbinding blijven met elkaar.

Dat heb ik er ook gevonden. We kijken soms erg verschillend naar de levensgebeurtenissen maar juist die verschillen geven de stof om van te leren. Of om het eens op een andere manier te bekijken. Wat ik er van leer bepaal ik helemaal zelf. Niemand kijkt mij op de vingers en niemand zal zeggen dat ik iets verkeerd zie, wel kunnen ze mij hun visie aanbieden om te vergelijken.

Heerlijk vrij dus die vrijmetselarij? Ja op zich wel, we kennen geen dwingende dogma’s. Geen denkbeelden die worden opgelegd. Maar we gaan wel een verbinding met elkaar aan als broederschap. Dat betekent voor mij dat we allemaal ons steentje bijdragen aan het wel en wee van onze vereniging, onze loge, en dat we een beetje naar elkaar omkijken en zo nodig elkaar steunen.

Wat dat met mij heeft gedaan in de afgelopen 10 jaar is dat ik met meer nuance naar de wereld kijk. Dat er ook aan mij wel wat te verbeteren valt wist ik echt al wel. De vrijmetselarij heeft mij een methode gegeven om daarmee aan de slag te gaan. Op mijn eigen manier en in mijn eigen tempo. Ook hierbij is er veel vrijheid en moet je vooral je eigen weg zoeken. Ik heb een soort familie om mij heen die mij steunt als ik dat vraag. Zoals ik elke familie kan ik met de een beter opschieten dan met de ander en dat is oké. Maar we blijven broeders.

De echt belangrijke dingen in het leven. De dingen die mij op een diep niveau raken, daar schieten woorden vaak tekort om er uitdrukking aan te geven. Sterker nog: door het te willen analyseren en vertalen gaat de beleving weg. Hier komen de rituelen enorm van pas. Door symbolen en symbolische handelingen kunnen mensen iets uitdrukken en begrijpen dat met woorden niet is te vatten.

Neem nou Liefde, hoe kun je uitdrukken wat die ene speciale persoon voor jou betekent, wat je voor hem/haar voelt? Je kunt er aan beginnen en al hakkelend merk je dat alles dat je zegt net er naast is. Als je in plaats daar die persoon een mooie rode roos geeft komt de boodschap direct over. Toch? Dat is een symbool in actie. Symbolen doen er toe in ons leven en binnen de vrijmetselarij helpen ze ook op die manier en verbinden ze ons in onze beleving van de rituelen.

Met die beleving en de kennis die wordt aangereikt is de vrijmetselarij voor mij een methode om aan mijn ontwikkeling te blijven werken, koers te houden in het leven, in balans te blijven en op maat te reageren.

Als mens leef ik niet voor mij alleen, we staan in verbinding met alles. Wie ik ben, wat ik ben, heb ik nu veel intenser kunnen ervaren dan wanneer ik buiten was blijven staan.

Arjan