Skip links

Wat doen vrijmetselaren?

Het beeld van de vrijmetselaren kent vele facetten. Maar wat is de werkelijkheid? Op woensdagavond 19 oktober wordt bij vrijmetselaarsloge Le Profond Silence in Kampen een tip van de sluier opgelicht. U (m/v) bent van harte welkom om uw beeld van deze mannenclub te toetsen.

De avond zal in het teken staan van een normale wekelijkse bijeenkomst en ingaan op het doel, de levenshouding en werkwijze van de vrijmetselarij. Aansluitend houdt een van de leden (broeder) een korte lezing waarover daarna tussen de voordrager, aanwezige leden en belangstellenden een gedachtenuitwisseling plaatsvindt.

Deze gedachtewisseling noemen vrijmetselaren een comparitie. Het is daarbij de bedoeling elkaar te verrijken door vragen te stellen of verschillende visies en meningen te delen zonder elkaar te willen overtuigen. Eenieder heeft recht op zijn eigen mening, maar kan geïnspireerd worden door die van anderen. Geen overtuiging, discussie of wanorde, maar respect- en aandachtvol naar elkaar.De avond begint op 20.00 uur en de deur is open vanaf 19.30 uur. Het adres is Boven Nieuwstraat 36 te Kampen. Om ons op uw aanwezigheid te kunnen voorbereiden, stellen wij het op prijs als u uw aanwezigheid zou willen melden door een mailtje te sturen aan voorlichter@leprofondsilence.nl.