Skip links

Wat is vrijmetselarij voor Jannes?

Mystiek, geheim en openbaring; verkenning van spirituele diepten

Dan Brown schreef er boeken over. Spannende en intrigerende verhalen over de Vrijmetselarij, vol van complotten, samenzweringen en onbenoembare relaties. En niet alleen hij. Zoek het woord ‘Vrijmetselaar’ en een stortvloed van verhalen, beweringen en zogenaamde waar gebeurde verhalen worden over je gestort. Spannende lectuur voor de wintermaanden.

Als lezer vorm je je een beeld van hoe en waar het verhaal zich af speelt, ook emotioneel. Nieuwsgierigheid en twijfel krijgt snel de overhand. Een beeld van afgesloten groeperingen die zich bezighouden met occulte zaken, al of niet ten goede van de maatschappij. Soms ook naar buiten tredend als een groep van individuen in duistere ruimtes met vreemde handelingen. Het vormt jou beeld, jouw indruk.

Maar wat, als je door goede bekenden wordt aangeraden je aan te sluiten bij die Vrijmetselaren, lid te worden van die Orde van mannen. Vrijmetselaar zijn is net iets voor jou! Wat als je de drempel genomen hebt om een ontmoeting bij te wonen in hun verenigingsgebouw, de Loge. En als er wordt gevraagd of je ook eens wilt kijken in de ruimte waar ze hun rituele handelingen uitvoeren. Dan maak je een stap in het onbekende, en kom je daarvan wel weer los?

Aarzelend ga je toch mee en aanhoort de uitleg over het (toneel)spel wat wordt gespeelt in een mooie aangeklede ruimte met zwart-wit geblokte vloer. De dualiteit van goed en kwaad, negatief en positief, licht en donker, deugd en ondeugd etc. Op U komt het aan! – je eigen ik ontdekken door de ruwe kanten te verwijderen en oprecht tegenover je medemens te staan. Raar om nu indrukken te ervaren die niet in overeenstemmen zijn met jouw beeldvorming uit de boeken. Wat is nu werkelijkheid en wat niet, wat moet je geloven. De nieuwsgierigheid maar ook de behoefte aan contact en gesprek met anderen over levensvragen trekken je toch wel aan.

Tijdens de inwijding als lid spelen ze het rituaal met jou als hoofdpersoon. Het verrast, verwondert en het overrompelt je. Allerlei emoties onderga je. De teksten en handelingen slaan volledig op jouw als nieuw lid. Maar angstig voel je in geen geval. Tegelijk besef je dat het onmogelijk is om jouw emoties ooit aan anderen te vertellen, dat blijft jouw geheim. Het gevoel binnen in je. Vergelijk het met het niet aan een ander kunnen vertellen hoe een sinaasappel smaakt.

Je ervaart een normale groep van mannen die zoekende is. Zoekende naar elkaars waarheid van de dingen des levens, naar hun levensweg. Elkaar in gesprekken spiegelend met diverse visies en denkwijzen, oprecht en met respect naar het standpunt van de ander. In contact met mannen, van verschillende leeftijden en komaf, die je anders nooit ontmoet zou hebben.

Het geheim en je mystieke beleving heeft jouw beeldvorming geheel doen kantelen. De ervaring is de beste leermeester.

Jannes