Skip links

Wat broederschap voor je betekent

Broederschap: Voor nu even het begrip bepaald met ´ Gevoelens van verbondenheid met de andere mens uit besef dat die ander wezenlijk is als wijzelf. Hieruit volgt een fundamentele en spontane vriendelijkheid.” 

Die verbondenheid heb je eerst nog niet zo in de gaten. In de eigen kring is het tamelijk vanzelfsprekend dat we elkaar vriendelijk bejegenen. Je komt elkaar wekelijks tegen. En je beoogt om samen, met elkaar, een stukje betere wereld te realiseren. En dat begint dan bij jezelf. Dat vraagt om een open houding, en vriendelijke verbondenheid. Als je elders op bezoek gaat, bij een andere loge in de wereld, merk je vaak opeens dat fundamentele en spontane vriendelijkheid toch wezenlijk diep zit. 

Wat neem je er van mee in het dagelijks leven. Zelf merk ik dat ik beter mijn onbevangenheid kan onderscheiden van mijn naïviteit. Het maakt het voor mijn makkelijker om eerst waar te nemen voor ik een positie in neem en (re)ageer. De eerste indruk in het intermenselijke verkeer heeft vaak behoefte aan enige nuance en nadere context. Daar helpt oprechte vriendelijkheid. Meestal heeft het een wederkerend effect: de ander opent zich ook. Maar maak er geen misbruik van… Dan is de openheid immers snel verdwenen. 

De praktijk (be)oefenen en onderhouden lukt uitstekend tijden de wekelijkse bijeenkomsten. Voor mij een uiterst waardevol aspect: Broederschap. En soms uitdagend, wanneer je op onbekend terrein van jezelf aankomt en leert om je te verhouden met wegen die niet zo parallel lopen aan de jouwe. Maar waarmee je toch verbonden bent…

Ad