Skip links

Bevrijdings

Rituaal

Stilstaan bij bevrijding

Wat betekent het voor jou?
Bevrijding kent veel aspecten, invalshoeken en belevingsvormen. Sommige ervaren bevrijding als een persoonlijke gebeurtenis, anderen staan stil bij de bevrijding als groep of als geloofsgemeenschap. Het kan betrekking hebben op tirannie, zowel van binnen als van buiten.
Bevrijding van een fobie of nooit aflatende obsessie. Bevrjding van een verstikkende druk om te presteren, uniek te zijn of om iemand te zijn wie je niet bent. Bijgeloof of gedachtenwerelden die je gevangen houden.

Verlangen naar
Vrijheid

We gaan telkens weer opzoek naar bevrijding. We staan niet slechts stil maar verlangen naar bevrijd worden van dat wat ons groeien tegenstaat.

Afsluiten van de
Chaos

We sluiten ons af van datgene wat ons verdeeld en dompelen ons onder in een wereld waarin we ons bewust worden van onze onvrije staat.

Bevrijding is
Werken

Werken aan de weg waarop we bevrijding ruimer gaan ervaren en doorleven. Hervinden wat verloren is gegaan. Weervinden van de vrijheid om te mogen denken, handelen en te mogen zijn die we zijn.

Een ritueel voor iedereen die stil wil staan bij vrijheid

Geschreven en opgevoerd in de taal die ook achter gesloten deuren plaatsvindt is het Bevrijdingsrituaal een samenkomst waarin verbondenheid met elkaar, de wereld en onze waarden centraal staat. Niet alles is in woorden uit te drukken maar wel te beleven.

Geef je op voor het Bevrijdingsrituaal van 29 april 2020