Over de Loge

Wat is een loge?

Verbondenheid/broederschap, een veilige atmosfeer om de grenzen van jezelf ook eens uit te spreken. En ze zo te leren hanteren. Het oprechte zoeken van eenieder naar een verbinding met de ander, ook al liggen ideeën en gedachten soms schijnbaar ver uiteen. Het je laten verrassen door nieuwe verhelderende inzichten, die in de rust en ruimte kunnen opdoemen in jezelf, of die je aangereikt worden door de ander in een samenspraak.

  MijnStadMijnDorp.nl

  afbeelding_4_0   Op de website MijnStadMijnDorp zijn collecties te zien en verhalen te lezen over historische verenigingen en instellingen in Overijssel. Wil je weten hoe het er in 18e eeuw aantoe ging, welke loges er nog meer waren en wat Le Profond Silence in het verleden betekend heeft? Bezoek dan de pagina over de Loge op website van MijnStadMijnDorp.nl.  

  Read More

  Het Logegebouw

  In de loop van de eerste honderd jaren kwamen de leden op een viertal verschillende plekken binnen de stad Kampen bijeen. In 1887 kochten ze een oud pand in de Boven Nieuwstraat. Dit pand werd geheel afgebroken en op deze plaats werd het huidige Loge-gebouw gezet. Op l5 juni 1887 werd voor de prijs van fl. 2.287.- een eigen gebouw gekocht, toen bekend onder de naam “Het huis van d

  Read More

  Geschiedenis

  Van 1764 tot 1767 lag het eerste bataljon van het regiment van Luitenant-Generaal d Envïe in Kampen. Bij dit bataljon behoorde de ambulante Loge “La Concorde”.

  In 1766 werd in Kampen de basis gelegd voor de latere Loge “Le Profond Silence”. In de loop van die drie jaren werden negen niet-militaire inwoners van Kampen ingewijd in deze Loge. Zij bl

  Read More

  De Sfeer

  Iedere loge kent door haar unieke samenstelling van verschillende leeftijden, beroepen en karakters een eigen sfeer. Immers, een loge wordt gevormd door de broeders die er lid van zijn en samen aan het werk zijn.
   
  De achtergrond en beroepen van de leden lopen uiteen van ondernemer tot ambtenaar, van student tot visser, van manager tot landbouwer, van militair tot p

  Read More
  <div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.10"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>