Het onderstaand omschreven proces beschrijft het te volgen pad tot toetreden van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.
Hoofd1

Initiatief

Het begint bij jezelf, een vrij man van goede naam die zelf het initiatief neemt om het proces in te gaan.
1aa

Voorlichting


Tijdens open dagen, open comparities en open ritualen kun je de loge bezoeken om kennis te maken met de loge en de broeders. Daarnaast kun je ook een persoonlijk gesprek aanvragen bij de Logevoorlichter.
deurklopper_LPS2016

Aanmelding

Uit eigen initiatief schrijf je een brief of e-mail naar het bestuur waarin je aangeeft dat je graag lid wil worden.
stoelen_LPS2016

Aanbeveling

Een gesprek met twee voldoende ervaren broeders volgt. Hier wordt dieper ingegaan op de vragen de er van beide kanten zijn.
Voetlicht_LPS2016

Zelfreflectie

Door het beschrijven van je levensloop en de plek van spiritualiteit of religie in je leven kun je een duidelijk beeld geven van je motivaties. Je leven voor het voetlicht brengen.
gears_LPS2016

Voorzitter

De voorzitter van de Le Profond Silence gaat met je in gesprek. Een van zijn taken is te waken over de goede sfeer. Daarom zal hij zich zeker focussen op de waarde(n) die de loge en jij elkaar te bieden hebben. En zeker ook je drijfveren, motivatie, en jouw ervaringen met de twee eerdere broeders zijn punten van aandacht.
vergrgls_lps2016

Onderzoek

Hierna volgt een onderzoek en wordt je aanmelding overlegd, met levensloop, en de drie gespreksverslagen. Ook eventuele reacties uit andere loges liggen voor. Doel is om na te gaan of alles zorgvuldig is verlopen. En dat er over en weer geen onoverkomelijke losse eindje zijn.
zegel_LPS2016

De Orde

Hierna volgt het besluit van de Loge en uiteindelijke de Orde. Want ook die toetst het dossier. Immers je wordt ook lid van de Orde en gaat werken in een lokale Loge te Kampen in ons geval.
Rokkostuum_LPS2016

Inwijding

Hierna is het zover, de dag van je inwijding zal je bekend gemaakt worden. Je mag er extra naar toe gaan leven!! En de noodzakelijke voorbereidingen treffen.

Hiernaast zijn de stappen uitgebreid omschreven. Ben je genoeg voorgelicht en wil je de stap nemen, klik dan op de onderstaande knop. (Opent je e-mailprogramma)

Klik hier om je aan te melden

-
Vermeld je:
E-mailadres
Telefoonnummer
Adres, postcode en woonplaats

Voorlichting

Daartoe kent onze loge een voorlichter. Die is bereikbaar via de secretaris ( of rechtstreeks??) voor een persoonlijk gesprek. Hij organiseert tevens een aantal bijeenkomsten waar ook belangstellenden zeer welkom zijn: 1) Op monumentendag, in september, is het logegebouw voor eenieder geopend. Op deze dag kun je het logegebouw bezoeken en dit monument bekijken. Ook zijn er leden van de loge aanwezig om je te woord te staan en uw vragen over het gebouw en de Vrijmetselarij te beantwoorden. 2) Om belangstellenden te informeren over de Vrijmetselarij en het wel-en-wee binnen de Loge worden informatiemiddagen gehouden. Hierbij wordt toelichting gegeven over de Vrijmetselarij als organisatie en de Loge als zelfstandige vereniging. Tevens kan kennis worden gemaakt met de sfeer van een rituele bijeenkomst. Bij de informatiemiddagen zijn ook de partners van harte welkom! 3) Bij de Open Comparitie worden alleen mannen uitgenodigd die verder willen zoeken op weg naar het lidmaatschap. Deze avond is qua opzet gelijk aan een gewone wekelijkse bijeenkomst. Dit om de sfeer binnen de loge te kunnen proeven. Om lid te worden dien je altijd zelf actie te ondernemen. Dit kan ofwel door een e-mail of brief te sturen naar het secretariaat van de loge “Le Profond Silence” ofwel het invullen van het aanmeldformulier op deze site.

Aanbeveling

Je hebt inmiddels een aanmeldingsformulier ingevuld en geretourneerd. Een gesprek met twee, voldoende ervaren, leden vult deze informatie aan en geeft antwoord op de vragen die nog leven. Hierdoor zullen deze Vrijmetselaren en jij zich een beeld vormen of je binnen de Vrijmetselarij en de Loge zult passen. Dit om zorg te dragen dat het lidmaatschap een wederzijds genoegen wordt en u niet na enige tijd teleurgesteld raakt. En, als gevolg daarvan, wij als Loge ook. Het past ons immers niet om onjuiste verwachtingen te wekken. De Loge vraagt deze twee Broeders een brief met hun bevindingen te sturen.

Zelfreflectie

Nu wordt je verzocht een persoonsbeschrijving samen te stellen. De Broeders, die u al kent van de vorige stap, willen en kunnen u daarbij ondersteunen. In de persoonsbeschrijving geeft u een indruk wat u beweegt als mens en in welke omstandigheden u bent gevormd. En welke plaats spiritualiteit , maar ook religie in uw bestaan inneemt. Natuurlijk is het fijn om uw verwachtingen en eerste indrukken over de Vrijmetselarij kennen. Zo kunnen we teleurstellingen over en weer trachten te voorkomen. En of we dus goed op weg zijn naar over en weer realistische verwachtingen. Het op papier zetten vraagt vaak enige inspanning en de nodige zelfreflectie. Waarbij de eerder genoemde broeders u graag van dienst willen zijn.

Voorzitter

De voorzitter van de Le Profond Silence gaat met je in gesprek. Een van zijn taken is te waken over de goede sfeer on de werkplaats. Daarom zal hij zich zeker focussen op de waarde(n) die de loge en jij elkaar te bieden hebben. En zeker ook je drijfveren, motivatie, en jouw ervaringen met de twee eerdere broeders zijn punten van aandacht. Daarnaast checkt hij of er een duidelijk beeld is van de mogelijke verplichtingen. Want Lid worden vraag om voldoende aanwezigheid is de ervaring.

Onderzoek

De Commissie van Onderzoek, bestaande uit drie á vier Broeders, zo noemen wij elkaar heb je inmiddels wel ontdekt, hebben nog een aanvullend gesprek met u. weer is de match over en weer en het aansluiten van verwachtingen hun focus. Maar ook welke stappen u zelf hebt ondernomen om gerezen vragen op te lossen. Ook welke verwachtingen er in de diverse gesprekken zijn ontstaan. Tevens nemen zij mede in beschouwing de eventuele reacties op uw aanmelding van medebroeders uit den lande. Want inmiddels is uw verzoek tot lidmaatschap binnen alle Nederlandse Loges kenbaar gemaakt. En leden (Broeders in den lande), die u mogelijk kennen, zullen dan hebben gereageerd. 
 Het advies van de Commissie van Onderzoek wordt voorgelegd aan de ervaren leden van de loge “Le Profond Silence” die daarna in een stemming besluiten uw voornemen tot opneming als lid positief te adviseren aan het hoofdbestuur van de Orde.

De Orde

Met het advies van de Loge wordt aan het Hoofdbestuur van de Orde verzocht voor toestemming tot opneming in de Orde van Vrijmetselaren door inwijding in ons geval in de Loge Le Profond Silence. Het hoofdbestuur van de Orde onderzoekt het gehele dossier een neemt vervolgens een besluit. Bij instemming door het Hoofdbestuur kunt u worden ingewijd. En zo lid worden van de Orde en een loge van uw keuze, in uw geval Le Profond Silence. Maar u kunt teven op bezoek gaan bij andere loges in Nederland, die deel uitmaken van het Grootoosten

Inwijding

De Vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap. Het is een feestelijke gebeurtenis. Daarom dragen we allemaal een donker pak, rokkostuum of jacquet en met witte vlinderdas. Meestal wordt u thuis opgehaald en weer thuisgebracht. In een voor u onbekend rituaal, waarbij u hoofdpersoon bent, wordt de inwijding een feit. Allen ervaren dat als een indrukwekkende gebeurtenis die een scala aan gevoelens oproept. U wordt dan tevens bekend gemaakt met de eerste gebruiken en symbolen. Daarmee is de eerste fase, de “Leerling periode” begonnen. Letterlijk (ter onderstreping) en figuurlijk (symbolisch) met hamer en beitel aan de slag, “de leerlingenarbeid”, zoals uitgebeeld op onze Homepage van deze site. Na het rituele deel wordt deze feestelijke gebeurtenis bekroont met een gezamenlijke maaltijd. De dag van de inwijding wordt zo een warme, feestelijke ervaring. Die eerste ervaring zal vele jaren met plezier worden herinnerd.