29 mrt

Vrijmetselarij in het algemeen


De zoektocht naar je eigen waarde en waarheid, en jouw plek in het geheel. Samen werken met andere mannen, broeders, met behulp van symbolen en ritualen, om zo te komen tot verrijkt inzicht. Je zelf als het ware durven en willen beschaven. Deze manier van werken bied de vrijmetselaar een weg, om zijn plaats te bepalen ten opzicht van zichzelf, de medemens, en datgene wat hij als leidinggevende kracht beschouwd.

Het is dus geen godsdienst. Maar meer een op een rijke historische gestoelde levenswijze die ook heden ten dage nog zeer actueel is, of kan zijn. Zoek wat je samen hebt en verbind en weg te nemen wat de mensen uit elkaar drijft, is een van de belangrijkste opdrachten die een Vrijmetselaar kent. Maar daarvoor moet je ook jezelf willen kennen.

De vrijmetselarij gaat uit van het recht van ieder mens tot het hebben van een eigen religieuze, politieke of maatschappelijke overtuiging. Als individu tracht de vrijmetselaar met toewijding te werken aan het welzijn van de gemeenschap. Hij streeft ernaar zijn talenten ter beschikking te stellen van zijn medemens. Iedere loge kent door de unieke samenstelling van verschillende leeftijden, beroepen en achtergronden, zijn eigen sfeer. Een kleine zoektocht en bezoekjes leert welke loge het beste bij jou als individu past. De veelal wekelijkse bijeenkomsten bijwonen, maakt dat je de band met je broeders versterkt. Het versterkt het vertrouwen in elkaar, en maakt dat ook jij je zelf kunt laten zien. Van gedachten wisselen en visies met elkaar delen, zonder te discussiëren, maar te compareren (vergelijken) zorgt voor een breder perspectief in het hier en nu.
Tags:

About Post Author

<div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.10"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>