26 mrt

Het Logegebouw

In de loop van de eerste honderd jaren kwamen de leden op een viertal verschillende plekken binnen de stad Kampen bijeen.
In 1887 kochten ze een oud pand in de Boven Nieuwstraat. Dit pand werd geheel afgebroken en op deze plaats werd het huidige Loge-gebouw gezet. Op l5 juni 1887 werd voor de prijs van fl. 2.287.- een eigen gebouw gekocht, toen bekend onder de naam “Het huis van de Rovers”, wijk 2, nr 184. Het bestaande pand werd geheel gesloopt omdat het te bouwvallig was, en onder toezicht van architect W. Koch werd een geheel nieuw pand gebouwd dat op 24 juni 1888 in gebruik werd genomen.

Van 1993 tot 1995 is het pand gerestaureerd, zodat de Loge bij haar 225-jarig bestaan in 1995 weer een optimaal gebouw had. Vervolgens is het gebouw 2 Maart 1999 door staatssecretaris F. v. d. Ploeg aangewezen als beschermd rijksmonument vanwege het algemeen cultuur- en architectonisch belang en vanwege de hoge mate van gaafheid van zowel het exterieur als het interieur.

Het gebouw is één van de zeer weinige vrijmetselaars-onderkomens, welke is ontworpen en van meet af aan als Loge-gebouw in gebruik is gebleven. In 1988 is het 100-jarig bestaan van het gebouw gevierd en sindsdien houden wij ieder jaar tijdens de Open Monumentendag “open huis”. Belangstellenden kunnen dan het grootste deel, en in elk geval de monumentale delen, van het gebouw bezichtigen.

Het gebouw is momenteel in gebruik door verschillende verenigingen. Naast de Vrijmetselaren van Le Profond Silence, maakt ook de vrouwenloge van de weefsters Aletheia gebruik van de ruimtes. De Loge Het Roosvenster uit Lelystad maakt gebruik van het gebouw om haar ritualen uit te voeren. Hun niet rituele avonden houden ze in Lelystad, hun plaats van vestiging. Ook worden er in het gebouw bijeenkomsten gehouden door groepen broeders die rituele uitvoeren met een focus op een specifiek aspect (verdieping).

Tags:

About Post Author

<div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.10"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>