26 mrt

Geschiedenis

Van 1764 tot 1767 lag het eerste bataljon van het regiment van Luitenant-Generaal d Envïe in Kampen. Bij dit bataljon behoorde de ambulante Loge “La Concorde”.

In 1766 werd in Kampen de basis gelegd voor de latere Loge “Le Profond Silence”. In de loop van die drie jaren werden negen niet-militaire inwoners van Kampen ingewijd in deze Loge. Zij bleven zonder Loge in Kampen achter, toen het bataljon (en dus ook de ambulante Loge) in 1767 naar Arnhem werd verplaatst.

In 1766 werd Jacob Abraham Uitenhage de Mist lid van de Vrijmetselaarsloge “La Vertu” te Leiden, van welke Loge hij van 1766 tot 1769 tevens Voorzittend Meester was. Op 13 november 1769 werd hij door Schout en Schepenen benoemd tot derde secretaris van Kampen en vertrok hij uit Leiden.

Op initiatief van Uitenhage de Mist werd in 1770 door de in Kampen wonende Vrijmetselaren een verzoek bij het Nederlandse Groot-Oosten ingediend om in Kampen de eerste Loge ten oosten van de Zuiderzee te mogen oprichten. Het verzoek werd door het hoofdbestuur van de Orde in Den Haag ingewilligd en op 16 juli 1770 werd de vijftiende Nederlandse Loge in Kampen geïnstalleerd ander de naam “Le Profond Silence”, met als eerste Voorzittend Meester Jacob Abraham Uitenhage de Mist.

De directe maatschappelijke betekenis van de Vrijmetselarij was vroeger vaak duidelijker dan nu. Dat komt onder andere omdat in de huidige welvaartsstaat veel meer zaken door de staat worden behartigd. De Loge “Le Profond Silence” heeft zo bijvoorbeeld in 1846 de instelling “Orde en Vlijt” (actief tot 1890) opgericht als ondersteuning van behoeftigen en ouderen. Ook waren Vrijmetselaren stichters van een schoolbeurzenfonds (actief tot 1907) en een minvermogendenbank ( actief tot 1940)

Aan het begin van de tweede wereldoorlog werd de Loge, zoals alle Loge’s in Nederland, door de bezetter opgeheven. Het gebouw aan de Boven Nieuwstraat werd eigendom van de Hervormde Kerk. De archiefstukken verdwenen gedeeltelijk naar Duitsland.

De bibliotheek werd verborgen, evenals de Constitutiebrief. Deze laatste werd na de oorlog ter restauratie in handen gesteld van een boekbinder, die echter emigreerde. Later werd de bewuste brief op het Waterlooplein teruggevonden en kwam zij voor twee kwartjes weer in het bezit van de Loge. Ook het Logegebouw kwam na de oorlog weer in het bezit van de rechtmatige eigenaar.

De belangstelling voor de Vrijmetselarij en haar doelstellingen neemt de laatste jaren toe, mede als gevolg van een beleid van grotere openheid over wat de Vrijmetselarij bezig houdt. Vrijmetselarij is bouwen aan jezelf.

De Loge Le Profond Silence telt tegenwoordig rond de vijftig leden. Een vrij groot aantal van hen woont in Kampen, maar er zijn ook leden die buiten Kampen wonen, met name in Flevoland en de Noordoostpolder. Gezamenlijk en individueel werken zij aan de verwezenlijking van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar Waarheid
Tags:

About Post Author

<div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.10"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>