26 mrt

De Sfeer

Iedere loge kent door haar unieke samenstelling van verschillende leeftijden, beroepen en karakters een eigen sfeer. Immers, een loge wordt gevormd door de broeders die er lid van zijn en samen aan het werk zijn.

 

De achtergrond en beroepen van de leden lopen uiteen van ondernemer tot ambtenaar, van student tot visser, van manager tot landbouwer, van militair tot predikant. De leeftijd van de ongeveer 50 leden, loopt uiteen van 24 tot 86 jaar.

 

Naast het goede gesprek, het respect voor elkaars opvattingen en het serieus uitvoeren van onze ritualen, is er ruimte voor humor en het alledaagse. Op deze manier leren de broeders elkaar goed kennen, en is er vertrouwen om zichzelf te laten zien. Om deze reden is er de afspraak dat alles wat er gezegd wordt, ook binnen de muren van de loge blijft. Een afspraak die door elke vrijmetselaar zeer serieus wordt genomen.

 

Elke week komen gemiddeld 30 leden bijeen om de comparities bij te worden, en van elkaar te leren door te luisteren naar een lezing (bouwstuk) en daarover van gedachten te wisselen. Belangrijk is dat er niet gediscussieerd wordt over de onderwerpen. Immers dat zou betekenen dat de ander ongelijk zou hebben, en dat is in strijd met onze visie dat eenieder op zoek is naar zijn eigen waarheid. Wel worden de visies van de broeders uitgesproken en vergeleken. Op deze wijze kan ieder voor zichzelf uitmaken wat voor hem waar is, of juist niet.

 

De onderwerpen kunnen verdiepend zijn over de Vrijmetselarij en haar symboliek, maar kunnen ook gaan over filosofische of spirituele onderwerpen, of juist over hoe men om gaat met de problemen in het dagelijks leven. In deze bijeenkomsten is uitgaan van wat ons bindt een belangrijk uitgangspunt. Om die reden worden de onderwerpen Politiek en Religie vermeden. Dat wil niet zeggen dat iemand niet zijn persoonlijke geloofsovertuiging of zijn blik op de wereld kan verwerken in zijn bouwstuk.

 

Maar natuurlijk zijn we gewone mensen onder elkaar en kan dus ook de wijze waarop we met elkaar omgaan eens wat minder gelukkig uitvallen. Taak van iedere Vrijmetselaar is dan zich in te zetten voor respect , fatsoen en waardigheid en te proberen een eventueel conflict op te lossen door te verenigen van die zaken die mensen verbindt en weg te nemen van hetgeen mensen scheidt.

Tags:

About Post Author

<div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.10"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>